Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

Mỹ trao trả cổ vật 1.000 năm tuổi cho Thái Lan

Quang Khải Video: SCMP