Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2021

Đề xuất phạt 10-20 triệu đồng với người làm lộ thông tin dữ liệu về dân cư

Dự thảo thay thế Nghị định 167/2013/NĐ-CP liên quan trực tiếp đến nhiều lĩnh vực, đời sống xã hội. Một trong những thay đổi đáng chú ý trong dự thảo lần này là Bộ Công an đã bổ sung thêm hẳn một điều mới quy định xử phạt về vi phạm quy định trong xây dựng, quản trị và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Đề xuất phạt 10-20 triệu đồng với người làm lộ thông tin dữ liệu về dân cư

Theo đó, tại Khoản 3, Điều 22 của dự thảo quy định phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với cá nhân nào thực hiện một trong những hành vi sau đây:

- Cung cấp, khai thác trái phép thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

- Cố ý làm lộ bí mật thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

- Truy nhập trái phép, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Ngoài ra, nếu người nào thực hiện hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đường truyền và các trang, thiết bị phục vụ hoạt động bình thường của Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì sẽ phải đối diện với khung phạt tiền từ 30-40 triệu đồng.

PV