Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2021

Cướp vừa rút súng đã phải bỏ chạy thoát thân

D.T(Theo Dailymail)