Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

Cho vay tiền được lấy lãi bao nhiêu?

Vừa rồi có một nhóm người đến nhà tôi buộc cha mẹ tôi phải trả số tiền em tôi đã vay. Em tôi vay của họ 30 triệu đồng nhưng lãi mỗi tháng là 4 triệu đồng. Tôi thấy số tiền lãi quá cao. Cho tôi hỏi hiện nay pháp luật quy định được cho vay với lãi suất cao nhất là bao nhiêu?

Bạn đọc Phạm Nga(TP.HCM)

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 201 BLHS, người cho vay với lãi suất gấp năm lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong BLDS, thu lợi bất chính từ 30 triệu đến dưới 100 triệu đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm.

Mức lãi suất tối đa mà các bên có thể thỏa thuận cho vay quy định tại Điều 468 BLDS là 20%/năm.

Số tiền cho vay là 30 triệu đồng nhưng lãi một tháng là 4 triệu đồng, tính ra lãi suất hơn 13,33%/tháng và 160%/năm. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.