Thứ Ba, 1 tháng 6, 2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6-2021

Nói tục, chửi thề… ở lễ hội, bị phạt đến 500.000 đồng

Từ ngày 1-6-2021, sẽ áp dụng nhiều mức phạt mới với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo theo Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghị định này chỉ rõ: phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000-500.000 đồng đối với một trong các hành vi: nói tục, chửi thề, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của lễ hội; mặc trang phục không lịch sự hoặc không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam; thắp nhang hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định.

Đối với các quán Karaoke, nếu mở cửa ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày sẽ bị xử phạt từ 10-15 triệu đồng; đặt chốt cửa bên trong phòng hát Karaoke bị phạt từ 15-20 triệu đồng.

Với hoạt động quảng cáo trên truyền hình, nghị định này có nhiều quy định đáng chú ý. Cụ thể như: phạt từ 50-100 triệu đồng nếu quảng cáo trong chương trình thời sự; quảng cáo quá 2 lần trong mỗi chương trình phim truyện trên đài truyền hình; quảng cáo 1 lần quá 5 phút trong chương trình phim truyện…

Điều kiện được công nhận văn bằng do nước ngoài cấp

Đây là nội dung được thể hiện tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành, có hiệu lực từ ngày 1-6-2021. Theo thông tư, văn bằng do các trường ở nước ngoài cấp được công nhận tại Việt Nam nếu chương trình học có thời gian học, nghiên cứu phù hợp với khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam và đáp ứng 1 trong 2 điều kiện sau: chương trình học đã được kiểm định chất lượng giáo dục tương ứng với hình thức đào tạo; trường được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi đặt trụ sở chính cho phép đào tạo, cấp bằng…

Thủ tục công nhận văn bằng do nước ngoài cấp được thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT. Đồng thời, cần gửi thêm các loại giấy tờ minh chứng để xác thực văn bằng: bản sao văn bằng hoặc bản sao từ sổ gốc cấp văn bằng, kèm theo bản công chứng dịch sang tiếng Việt và bản sao văn bằng, chứng chỉ có liên quan trực tiếp; bản sao phụ lục văn bằng hoặc bảng kết quả học tập kèm theo bản công chứng dịch sang tiếng Việt; thời gian trả kết quả là 20 ngày làm việc, hoặc tối đa 45 ngày làm việc trong trường hợp cần xác minh.

Thành lập trung tâm dịch vụ việc làm phải ký quỹ 300 triệu đồng

Có hiệu lực từ ngày 1-6-2021, Nghị định số 23/2021 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3, Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Nội dung chính của nghị định này là đề cập đến những điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Theo đó, để được cấp giấy phép, doanh nghiệp cần thực hiện ký quỹ 300 triệu đồng, có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh thuộc sở hữu của mình hoặc thuê ổn định theo hợp đồng từ 3 năm trở lên.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên hoặc có từ đủ 2 năm kinh nghiệm làm chuyên môn, quản lý về dịch vụ việc làm. Ngoài ra, theo nghị định này, để thành lập trung tâm dịch vụ việc làm, một trong những điều kiện bắt buộc là phải có ít nhất 15 người làm việc là viên chức…

8 đối tượng khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Nghị định số 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, có hiệu lực từ ngày 1-6-2021. Theo đó, 8 đối tượng khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, gồm có:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khai thác, sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm phục vụ các hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành trong lĩnh vực bảo hiểm;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, việc làm và an sinh xã hội;

Bộ Y tế khai thác sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế bao gồm cả các thông tin, dữ liệu về bảo hiểm y tế;

Văn phòng Chính phủ khai thác dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Bộ Thông tin và Truyền thông khai thác, sử dụng dữ liệu để kết hợp với các nguồn dữ liệu khác tạo ra các thông tin gia tăng phục vụ mục đích tham mưu, hỗ trợ ban hành chính sách trong Chính phủ điện tử, Chính phủ số;

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng khai thác sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng;

Các cơ quan quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ các hoạt động quản lý nhà nước theo thẩm quyền;

Cơ quan, tổ chức và cá nhân được phép khai thác và sử dụng thông tin của mình; thông tin cá nhân của người khác nếu được người đó đồng ý theo quy định của pháp luật.

K.N