Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2021

Cà Mau: Tăng cường giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo đó, trên địa bàn huyện U Minh hiện nay có 4 điểm chợ truyền thống buôn bán tập trung tại trung tâm các xã, thị trấn kinh doanh hàng thực phẩm phục vụ ăn, uống hàng ngày của người dân.

Thông qua các đợt kiểm tra đã tuyên truyền kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm và các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Từ đó, giúp cho các cơ sở kinh doanh nhận thức được tầm quan trọng của an toàn thực phẩm, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức của cơ quan quản lý, người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng trên địa bàn huyện để không xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Tấn Minh