Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

Vứt, thải rác thải sinh hoạt, trên vỉa hè, lòng đường bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Về hành vi vi phạm làm ảnh hưởng tới môi trường được Chính phủ ban hành tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 và sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, điểm a khoản 18 Điều 1 Nghị định số 55 sửa đổi khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP về hành vi thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi trường:

Từ 100.000 - 150.000 đồng: Vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng (hiện nay hành vi này đang bị phạt từ 500.000 - 01 triệu đồng).

Từ 150.000 - 250.000 đồng: Vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng (hiện nay nếu vi phạm, người dân có thể bị phạt từ 01 triệu đến 03 triệu đồng).

Giảm mức phạt vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) nơi công cộng từ 10/7/2021

Giảm mức phạt khi vứt rác thải không đúng nơi quy định từ 10/7/2021

Từ 500.000 - 01 triệu đồng: Vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng (hiện nay là từ 03 - 05 triệu đồng).

Từ 01 - 02 triệu đồng: Vứt, thải rác thải sinh hoạt, trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt, đổ nước thải không đúng nơi quy định trên vỉa hè, lòng đường phố (hiện nay đang phạt từ 05 - 07 triệu đồng).

Nghị định này ban hành ngày 24/5/2021 và có hiệu lực từ ngày 10/7/2021.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên