Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

Vì con người - tối thượng

Từng xa nhau thời chiến

Nay lại xa vì dịch

Mà nôn nao đêm ngày

Nhớ hai con da diết

Em hiểu anh nơi ấy

Mấy tuần phải cách ly

Lòng cũng như lửa đốt

Khi biết tin em đi

Bao người bệnh đang chờ

Không suy hơn, tính thiệt

Dù anh còn cách ly

Vẫn lên đường nhận lệnh!

Giữa hai ca thay trực

Trò chuyện cùng hai con

Qua màn hình điện thoại

Lệ sao cứ trào tuôn…

Nhận từ anh động viên

Em lao vào công việc

Chẳng ngại ngần hiểm nguy

Nhiễm lây từ người bệnh!

Em khoác bờ-lu trắng

Anh - quân phục màu xanh

Hai ta chung lý tưởng

Vì đất nước yên bình

Cứu mạng người - tối thượng!

Những ngày cao điểm chống dịch Covid-19, tháng 5-2021

NGUYỄN HỒNG VINH