Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

Vì cái chung

- Vẫn còn lo, bởi nguồn lây ngày càng phức tạp và diễn biến thì khó lường. Có người thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của cơ quan chức năng cũng có người tìm cách lách. Lách là vì họ không muốn mất lợi riêng hoặc không sẵn sàng thay đổi thói quen cố hữu.

- Những quy định được ban hành để xã hội tuân thủ là rất xác đáng để có đầy đủ thông tin, lượng định được tình hình. Nhưng điều mang lại kết quả là hành động của từng doanh nghiệp, từng người dân. Đã có quy định gì là phải làm rụp rụp, không trì hoãn, không biện minh. Bất tiện hay thiệt hại ngắn hạn đâu thấm tháp gì với những ảnh hưởng ghê gớm do mất an toàn trên diện rộng.

- Thiệt ra làm theo hướng dẫn cũng đâu khó khăn gì, vì đó là những điều căn bản. Rồi ngay cả chuyện đừng nghe tin đồn bậy, bỏ qua những thông tin không có căn cứ cũng giúp chính mình an ổn.

- Những người trên tuyến đầu chống dịch đang vất vả trăm bề mà họ vẫn cắn răng để ráng. Mỗi người bình thường cũng phải tự động làm phần mình, đồng lòng nhẫn nại vì cái chung.

TƯ QUÉO