Thứ Năm, 6 tháng 5, 2021

Trường hợp nào được cấp thẻ CCCD tại nhà?

Những trường hợp già yếu được cấp CCCD lưu động tại nhà. Ảnh: Báo Quảng Bình

Cụ thể, Điều 17 Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân quy định về việc tổ chức cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD lưu động trong trường hợp cần thiết như sau:

1. Cơ quan quản lý CCCD tiến hành tổ chức cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo mà việc đi lại gặp khó khăn hoặc tại cơ quan, đơn vị, trường học, địa bàn nếu xét thấy cần thiết.

2. Cơ quan quản lý CCCD tổ chức cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân tại nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc khi có văn bản đề nghị của thủ trưởng các cơ quan này.

3. Cơ quan quản lý CCCD tổ chức cấp thẻ căn cước công dân tại chỗ ở của công dân đối với trường hợp người già yếu, bệnh tật, ốm đau không thể đi lại có xác nhận của công an cấp xã nơi người đó cư trú.

Thẻ Căn CCCD được cấp lại trong các trường hợp sau:

- Bị mất thẻ CCCD

- Người được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Theo quy định trên, khi công dân rơi vào một trong 6 trường hợp đổi thẻ như trên thì đổi thẻ CCCD. Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai cấp thẻ CCCD gắn chip trên cả nước thay cho thẻ CCCD mã vạch và CMND.

Mặc khác, Điều 4 Thông tư 06/2020 của Bộ Công an quy định, thẻ CCCD có mã vạch được cấp trước ngày Thông tư 06 có hiệu lực (ngày 23/1/2021) vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn. Khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD gắn chip.

Hoàng Yên (T/h)