Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

Trong thời gian đợi nhận CCCD gắn chíp, người dân dùng giấy tờ gì thay thế?

Làm căn cước công dân gắn chíp mất bao lâu thì nhận được?

Theo quy định tại Điều 25 luật Căn cước công dân 2014, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý căn cước công dân gắn chíp phải cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân gắn chíp cho công dân trong thời hạn sau đây:

Trường hợp cấp mới, cấp đổi: Tại thành phố, thị xã không quá 7 ngày làm việc; Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc; Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.

Trường hợp cấp lại: Tại thành phố, thị xã không quá 15 ngày làm việc; Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc; Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.

Lưu ý, trên thực tế, vì số lượng người yêu cầu cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp quá lớn dẫn đến cơ quan thẩm quyền quá tải. Vì thế, thời gian trả thẻ căn cước công dân gắn chíp có thể kéo dài hơn so với quy định.

Có 2 cách người dân nhận thẻ Căn cước công dân gắn chíp. Theo điểm e khoản 1 Điều 12 Thông tư 07/2016/TT-BCA (được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 40/2019/TT-BCA), cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, trả thẻ Căn cước công dân và số hộ khẩu (nếu có) theo thời gian và địa điểm trong giấy hẹn. Nơi trả thẻ Căn cước công dân là nơi làm thủ tục cấp thẻ; trường hợp công dân có yêu cầu trả thẻ tại địa điểm khác thì công dân ghi cụ thể địa chỉ nơi trả thẻ tại Tờ khai căn cước công dân. Cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ trả thẻ Căn cước công dân tại địa điểm theo yêu cầu của công dân bảo đảm đúng thời gian và công dân phải trả phí dịch vụ chuyển phát theo quy định.

Như vậy, người dân có thể nhận thẻ căn cước công dân gắn chíp qua 2 cách.

Cách 1, nhận trực tiếp tại nơi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Cách 2, nhận thẻ qua bưu điện. Với cách này người dân cần ghi rõ địa chỉ nơi trả thẻ tại Tờ khai Căn cước công dân gắn chíp và khi nhận phải tự thanh toán phí chuyển phát. Trường hợp nhận thẻ qua bưu điện thì Công an vẫn phải đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

Trong thời gian đợi nhận căn cước công dân gắn chíp, người dân dùng giấy tờ gì thay thế?. (Ảnh minh họa)

Trong thời gian đợi nhận căn cước công dân gắn chíp, người dân dùng giấy tờ gì thay thế?

Theo Thông tư 40/2019/TT-BCA của bộ Công an, khi người dân đến làm căn cước công dân gắn chíp điện tử, cán bộ công an sẽ không cắt góc chứng minh nhân dân. Việc cắt góc này sẽ được thực hiện vào lúc công an trả căn cước công dân gắn chip cho người dân.

Trường hợp công dân yêu cầu trả thẻ căn cước công dân qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành cắt góc và trả chứng minh nhân dân đã cắt góc ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân.

Như vậy, người dân có thể yêu cầu nhận căn cước công dân tại trụ sở để chứng minh nhân dân chưa bị cắt góc ngay và vẫn được tiếp tục sử dụng trong thời gian chờ cấp căn cước công dân gắn chíp.

Đối với người dân đang dùng thẻ căn cước công dân mã vạch, theo Điều 24 luật Căn cước công dân, sẽ thu hồi lại thẻ căn cước công dân đã sử dụng đối với các trường hợp phải đổi thẻ căn cước công dân.

Việc thu hồi này sẽ tiến hành sau khi người dân nhận được thẻ căn cước công dân mới hoặc thu hồi ngay nếu người dân đăng ký nhận thẻ qua đường bưu điện.

Như vậy, tương tự như chứng minh nhân dân, người dân đổi căn cước công dân mã vạch sang căn cước công dân gắn chip có thể yêu cầu nhận căn cước công dân trực tiếp để được giữ, sử dụng thẻ căn cước công dân cũ trong thời gian đợi cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Đối với các trường hợp thẻ chứng minh nhân dân, căn cước công dân mã vạch đã hết hạn, không có giá trị sử dụng, người dân có thể trình bày với cán bộ công an để được ưu tiên cấp sớm hơn.

Ngoài ra, trên hộ chiếu cũng có số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, người dân có thể sử dụng giấy tờ này để thay thế trong thời gian chờ đợi cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Hoàng Mai