Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

TP.HCM chỉ đạo về việc chống giả mạo giấy tờ, chủ thể trong hoạt động công chứng, chứng thực

TP.HCM chỉ đạo về việc chống giả mạo giấy tờ, chủ thể trong hoạt động công chứng, chứng thực

Theo đó, UBND TP chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận - huyện, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP về công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật (nói chung) và trong lĩnh vực tư pháp (nói riêng). Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm theo quy định pháp luật và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30/6/2020 của Chủ tịch UBND TP.

Sở Tư pháp có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về công chứng, giao dịch dân sự, nhà đất, xử phạt vi phạm hành chính, hình sự đối với hành vi giả mạo giấy tờ, cá nhân.

Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, tọa đàm, hội nghị giao ban về nghiệp vụ công chứng, chứng thực; kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên thực hiện đúng quy trình; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động chứng thực, công chứng.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng Đề án tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực tại TP; phối hợp với Hội Công chứng viên TP biên tập Tham luận của các cơ quan chức năng thành cẩm nang điện tử và phổ biến cho tổ chức, cá nhân hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật. Nghiên cứu, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo đề xuất các giải pháp cho UBND TP, Chủ tịch UBND TP xem xét, chỉ đạo.

UBND TP chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận - huyện, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP về công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật (nói chung) và trong lĩnh vực tư pháp

Tham mưu UBND TP kế hoạch sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp phòng chống giả mạo giấy tờ, chủ thể trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn.

Công an TP có nhiệm vụ yêu cầu lực lượng công an TP Thủ Đức, quận - huyện phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thực hiện chứng thực trong việc xử lý đối tượng giả mạo giấy tờ, chủ thể. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng Quy chế phối hợp trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý đối với người có hành vi sử dụng giấy tờ giả, mạo danh người khác trong hoạt động công chứng, chứng thực.

Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận - huyện tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết, công khai thông tin về nhà đất không được giao dịch. Cùng với đó, kiểm tra, thực hiện tốt công tác đăng ký đất đai, cung cấp thông tin quy hoạch theo yêu cầu; tổ chức thực hiện tốt việc tiếp dân, trả lời các yêu cầu liên quan đến thông tin nhà, đất, quy hoạch.

UBND TP yêu cầu Tòa án Nhân dân TP báo cáo, kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao có văn bản hướng dẫn Tòa án nhân dân các cấp về việc xác định lỗi của tổ chức hành nghề công chứng đối với vụ án có yếu tố giả mạo giấy tờ, giả mạo người khác trong văn bản công chứng; lựa chọn một trong các bản án có liên quan đến việc xác định trách nhiệm bồi thường hay không phải chịu trách nhiệm bồi thường liên quan đến văn bản công chứng bị giả mạo giấy tờ, giả mạo người khác để làm án lệ nhằm thống nhất việc áp dụng pháp luật.

Riêng Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính, phấn đấu hoàn thành trong năm 2021.

PHA LÊ