Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

Thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân

Thông tư này quy định về đối tượng, mục đích, nguyên tắc, cách thức và nội dung thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào CAND. Thông tư quy định cụ thể về nội dung công khai trong tuyển sinh vào CAND; hình thức công khai; thực hiện dân chủ trong sơ tuyển tuyển sinh; thực hiện dân chủ trong thi tuyển, xét tuyển; trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trực tiếp tổ chức hoạt động tuyển sinh vào CAND; trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ CAND; trách nhiệm của công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong tuyển sinh.

Theo đó, nội dung sơ tuyển tuyển sinh vào CAND gồm: Tiếp nhận đăng ký dự tuyển; kiểm tra học lực, hạnh kiểm, phẩm chất đạo đức; kiểm tra sức khỏe; kiểm tra năng khiếu, các khả năng khác; thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị hoặc xác minh sơ bộ lý lịch, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển nộp về các trường CAND theo quy định về tuyển sinh của Bộ Công an. Công an đơn vị, địa phương thành lập Hội đồng sơ tuyển tuyển sinh và các ban chuyên môn (nếu cần thiết) theo thẩm quyền. Hội đồng sơ tuyển bảo đảm đúng, đủ thành phần theo quy định của Bộ Công an, làm việc công khai, dân chủ và quyết định theo đa số; công khai cho người dự tuyển biết kết quả sơ tuyển, tiếp nhận đề nghị phúc tra kết quả sơ tuyển của người dự tuyển và tổ chức phúc tra sơ tuyển, thông báo lại kết quả cho người dự tuyển. Công an các đơn vị, địa phương cấp giấy chứng nhận sơ tuyển theo mẫu quy định của Bộ Công an cho người dự tuyển đạt sơ tuyển. Các trường CAND tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, thi tuyển, xét tuyển phải bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, vùng tuyển, trình tự, thủ tục, thời gian; bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy chế, quy định…

Thông tư 44 có hiệu lực từ ngày 16-6-2021.

Thành Long