Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

Thu gần 1,3 tỷ đồng từ xử lý vi phạm hành chính

Có được kết quả như trên là do ngành hải quan đã triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn nhằm hạn chế thấp nhất các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại xảy ra trên địa bàn. Về phía DN đã có sự chấp hành tốt pháp luật hải quan.

Từ nay đến cuối năm, nhằm tiếp tục kiểm soát tốt tình hình buôn lậu trên địa bàn, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện quy chế phối kết hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn như Công an, Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng, Quản lý thị trường trong công tác đấu tranh phòng chống tội triển khai tất cả các biện pháp nghiệp vụ để kiểm soát địa bàn hạn chế thấp nhất các vụ việc về buôn lậu, gian lận thương mại.

THỤY NHIÊN