Thứ Hai, 24 tháng 5, 2021

Tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng, dầu

Cụ thể, Cục Quản lý thị trường Hà Nội yêu cầu Đội Quản lý thị trường cơ động số 17 tập trung rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh kết hợp lấy mẫu kiểm định chất lượng mặt hàng xăng, dầu lưu thông trên thị trường.

Các đội quản lý thị trường khác rà soát, chủ động phối hợp các cơ quan chức năng xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh san chiết trái phép, vận chuyển khí LPG; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đầu cơ, găm hàng, vi phạm về giá, sản xuất, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng, đặc biệt đối với các mặt hàng vật tư, thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch…

Thanh Hiền