Thứ Ba, 11 tháng 5, 2021

Tạm đình chỉ công tác Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Hoàng Liên

Hai văn bản số 66 và 67 được Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên ban hành tạm đình chỉ công tác đối với 1 Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Hoàng Liên và Trạm trưởng Hạt Kiểm lâm Tả Van

Theo đó, ngày 7/5/2021, Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên Nguyễn Hữu Hạnh đã ký văn bản số 66, tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Xuân Thắng - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên, phụ trách địa bàn Tả Van, Bản Hồ.

Cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Hạnh cũng ký văn bản số 67, tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Phúc Thành - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm xã Tả Van, Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên để phục vụ công tác điều tra, xác minh, xử lý vi phạm về khai thác rừng theo nội dung văn bản số 1797 ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai.

Tại văn bản 1797, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị Xã Sa Pa và các đơn vị liên quan điều tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm, sai phạm của các đối tượng khai thác rừng trái pháp luật tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Xử lý theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh kết quả điều tra trước ngày 30/6/2021.

Quang Trường