Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

Số điện thoại, email, tiếp nhận thông tin báo cáo nhanh về bầu cử từ các địa phương

1. Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia bố trí 5 số điện thoại để tiếp nhận thông tin từ các địa phương

2. Số fax: 08044205, 08044206

3. Email: Thông tin báo cáo nhanh đề nghị gửi đồ thời vào cả hai địa chỉ sau: [email protected] và [email protected]/.

Theo Chinhphu.vn