Thứ Năm, 6 tháng 5, 2021

Quyết liệt xử phạt người không đeo khẩu trang, 3 người nước ngoài 'mất tiền'

Những trường hợp không đeo khẩu trang phòng dịch bị lập biên bản xử phạt

Huế Xuân - Xuân Huy