Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

Quy định trong sơ tuyển tuyển sinh vào công an nhân dân

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử của công an các đơn vị, địa phương, các trường công an nhân dân (nếu có).

- Đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo nói, báo viết, báo hình, báo điện tử.

- Thông báo bằng văn bản hành chính.

- Thông báo tại hội nghị cán bộ chủ chốt; hội nghị, giao ban đơn vị.

- Niêm yết tại trụ sở công an các đơn vị, địa phương (từ cấp huyện trở lên), các trường công an nhân dân.

- Trực tiếp thông tin cho cán bộ, chiến sĩ, công dân tham gia tuyển sinh và công dân cư trú trên địa bàn.

- Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6 của thông tư cũng quy định việc sơ tuyển tuyển sinh vào công an nhân dân gồm:

- Tiếp nhận đăng ký dự tuyển; kiểm tra học lực, hạnh kiểm, phẩm chất đạo đức; kiểm tra sức khỏe; kiểm tra năng khiếu, các khả năng khác và thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị hoặc xác minh sơ bộ lý lịch, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển nộp về các trường công an nhân dân theo quy định về tuyển sinh của Bộ Công an.

- Công an đơn vị, địa phương thành lập hội đồng sơ tuyển tuyển sinh và các ban chuyên môn (nếu cần thiết) theo thẩm quyền. Những người có con, vợ hoặc chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột, người nuôi dưỡng của mình hoặc của vợ hoặc chồng dự tuyển thì không được tham gia hội đồng sơ tuyển và các ban chuyên môn.

Thông tư 44/2021/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 16-6-2021.

Ban Bạn đọc