Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2021

Phòng khám đa khoa Lavimec bị thu hồi giấy phép hoạt động

Phòng khám đa khoa Lavimec bị thu hồi giấy phép hoạt động

Ngày 4/5/2021, Sở Y tế Hà Nội đã ra Quyết định số 2680/QĐ-SYT về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám đa khoa Lavimec.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội thu hồi Giấy phép hoạt động số 942/HNO-GPHĐ cấp ngày 27/01/2019 của Phòng khám đa khoa Lavimec trực thuộc Công ty CP Bệnh viện đa khoa Lavimec, địa chỉ tại Khối 8, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội (nhà bà Nguyễn Thị Hằng) do ông Nguyễn Đức Biên là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.

Lý do bị thu hồi, phòng khám không đảm bảo điều kiện nhân sự để hoạt động khám bệnh, chữa bệnh với hình thức tổ chức hành nghề: Phòng khám đa khoa theo nội dung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp.

Phòng khám không được hoạt động khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày ban hành Quyết định này, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định này, có trách nhiệm nộp bản gốc Giấy phép hoạt động số 942/HNO-GPHĐ cấp ngày 27/01/2019 về Sở Y tế Hà Nội.

Tuấn Anh