Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

Phố đi bộ Nguyễn Huệ vắng vẻ sau lệnh cấm tụ tập

Hải Dương - Minh Thừa