Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

Nhiều người bị thổi bay khi cả đoạn đường phát nổ

D.T (Theo Newsflare)