Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Người dân Hà Nội hỗ trợ tiêu thụ vải Bắc Giang

Ảnh: Thế Đại

Việc thu mua, vận chuyển vải được thực hiện theo đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19. Xe vận chuyển nông sản được phun khử khuẩn để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.