Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

Người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử có thể bị phạt tù

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Hai tội đó là tội xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử hoặc biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân của công dân (Điều 160) và tội làm sai lệnh kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân (Điều 161)./.

(TTXVN/Vietnam+)