Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

Nâng cao tinh thần trách nhiệm cho nghệ sĩ

Cụ thể, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các hội không chỉ chấn chỉnh hội viên đã tham gia quảng cáo sai lệch chất lượng bị dư luận phản ánh mà còn yêu cầu các hội phải vận động hội viên cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của một nghệ sĩ với khán giả của mình. Theo đó, nghệ sĩ không tham gia quảng cáo nếu nội dung quảng cáo sai lệch, không đúng chất lượng sản phẩm hàng hóa, gây thiệt hại và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Công văn cũng nhắc các hội văn học nghệ thuật trên địa bàn TP cần tổ chức sinh hoạt nội bộ định kỳ, nhắc nhở hội viên khi tham gia hoạt động quảng cáo cần nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, các hội cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, cập nhật thường xuyên các quy định của pháp luật đến các hội viên.

T.Trang