Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) có nhiều điểm mới

Theo quy định, những hành vi bị nghiêm cấm, là: Trồng cây có chứa chất ma túy, hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy; nghiên cứu, kiểm nghiệm, kiểm định, sản xuất, tàng trữ, tồn trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện...

Đáng chú ý, theo quy định của luật mới, các biện pháp cai nghiện ma túy bao gồm: Cai nghiện ma túy tự nguyện và cai nghiện ma túy bắt buộc. Biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện được thực hiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy; biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc được thực hiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là những người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một trong 4 trường hợp.

Trường hợp thứ nhất là những người nghiện ma túy không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện.

Trường hợp thứ hai là những người thực hiện cai nghiện ma túy theo hình thức tự nguyện, nhưng trong thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Trường hợp thứ ba là những người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện.

Trường hợp thứ tư là những người đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy mà tái nghiện.

Minh Vũ