Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

Lá chắn thép phòng, chống dịch COVID-19 ở Bắc Ninh

Các lực lượng tại chốt kiểm dịch xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành đo thân nhiệt cho người dân. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Lực lượng y tế tại chốt kiểm dịch chân cầu Yên Dũng nối tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hỗ trợ người dân khai báo y tế. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Lực lượng y tế tại chốt kiểm dịch chân cầu Yên Dũng nối tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hỗ trợ người dân khai báo y tế. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Lực lượng y tế tại chốt kiểm dịch chân cầu Yên Dũng nối tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hỗ trợ người dân khai báo y tế. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Lực lượng y tế tại chốt kiểm dịch chân cầu Yên Dũng nối tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đo thân nhiệt cho người dân. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Lực lượng công an tại chốt kiểm dịch chân cầu Yên Dũng nối tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang kiểm tra phương tiện đi qua chốt. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Lực lượng Công an tại chốt kiểm dịch cầu Hồ, huyện Thuận Thành kiểm tra giấy tờ của người dân. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)