Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

Khi lãnh đạo 'trộm' cây

Cây khế cổ thụ ở trụ sở Đội Quản lý thị trường Số 2 đã nảy mầm trong khuôn viên nhà riêng của Quyền Cục trưởng QLTT Kon Tum

Không ngờ Kính cận và Kính viễn tranh luận không ngã ngũ về chuyện tưởng như rõ như ban ngày.

Kính cận: Cái cây trồng trong cơ quan, có dự toán, kinh phí đầu tư gì đâu mà không được lấy mang về nhà trồng? Tôi thấy trường hợp xảy ra ở một tỉnh thôi mà mấy nay dư luận lên tiếng nhiều quá, có vẻ quá nặng nề.

Kính viễn: Mang về là mang thế nào? Cái cây ở trong cơ quan là tài sản của cơ quan, tự dưng mang về nhà trồng là vi phạm pháp luật. Nói như ông thì làm sếp muốn làm gì thì làm phải không?

Kính cận: Thế tôi hỏi ông, tôi là lãnh đạo cơ quan, tôi thấy nó vướng mắt, chả có giá trị gì, tôi không có quyền chặt đi sao?

Kính viễn: Chặt là một chuyện, còn đào lên bê về nhà ngang nhiên lại là chuyện khác. Phải vừa mắt, phải có giá trị thì người ta mới mang về nhà. Tốn kém chi phí vận chuyển, có ai điên mang đồ bỏ đi về nhà không?

Kính cận: Nhưng chỉ là một cái cây thôi mà? Sao ầm ĩ lên thế nhỉ?

Kính viễn: Chính vì cách nghĩ như ông nên mới xảy ra lắm chuyện. Nếu lãnh đạo nào cũng không tơ hào một cái cây, một viên gạch… ở cơ quan thì đất nước giàu mạnh lên nhiều. Còn lãnh đạo thấy cái gì của cơ quan cũng nghĩ là của mình, có thể lấy được, lạm dụng được mà không bị xử lý, không ai lên án, đó mới thành chuyện đấy ông ạ. Người ta nói không chỉ là nói cái cây thôi đâu. Nó là não trạng của một bộ phận làm quan xứ mình đó. Để rồi xem người ta xử lý việc này đến đâu.

Kính cận