Thứ Tư, 12 tháng 5, 2021

Khánh Vĩnh: Thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy

Ngày 12-5, UBND huyện Khánh Vĩnh ban hành kế hoạch thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 15-10, địa phương tổ chức tuyên truyền với các hình thức: Trực tiếp; lồng ghép trong các hoạt động của chi bộ, thôn, tổ dân phố, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tại khu dân cư; phát tờ rơi, băng rôn; phát trên loa phát thanh của các xã, thị trấn và trên phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung tuyên truyền: Quy định của pháp luật về PCCC; nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến cháy, nổ, các vụ cháy điển hình gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; kiến thức cơ bản về PCCC; việc quản lý sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt và biện pháp xử lý khi xảy ra cháy, nổ tại hộ gia đình; kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ và sử dụng phương tiện chữa cháy thông dụng.

UBND các xã, thị trấn thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra về điều kiện an toàn PCCC tại các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

H.P