Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

Khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác lâm sản trái phép ở Khánh Vĩnh

Trước đó, Khánh Hòa Online ngày 25-5 có bài viết "Khánh Vĩnh - Tình trạng phá rừng diễn biến phức tạp", phản ánh tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, nhất là trong lâm phận Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa.

H.L