Thứ Tư, 12 tháng 5, 2021

Kết quả thư bạn đọc

Báo Nhân Dân có công văn gửi các cơ quan chức năng về nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Kim Loan đại diện các hộ dân ở Khu tập thể Trường đại học Ngoại thương, phản ánh việc Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Hà Nội chậm xét xử phúc thẩm Bản án hành chính sơ thẩm số 44/2018/HCST ngày 29-6-2018 của TAND thành phố Hà Nội, liên quan Quyết định số 4149/QĐ-UBND ngày 17-8-2012 của UBND quận Đống Đa. UBND quận đã có kháng cáo bản án từ năm 2018 nhưng hơn hai năm nay TAND cấp cao tại Hà Nội vẫn chưa đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Về nội dung này, Báo Nhân Dân vừa nhận được Văn bản trả lời số 621/UBND-TNMT của UBND quận Đống Đa, TP Hà Nội, nội dung chính như sau: Ngày 29-12-2004, UBND quận Đống Đa ban hành Quyết định số 3429/QĐ-UBND cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 44 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, trong đó có gia đình ông Đàm Quang Chiểu với diện tích 116,9 m2, trong đó có 24,09 m2 nằm vào quy hoạch là đường 3 m dự án Khu nhà ở gia đình. Trên cơ sở Báo cáo số 359/BC-TNMT ngày 3-8-2011 và kiến nghị tại Kết luận số 02/KL-TTr ngày 21-6-2012 của Thanh tra quận Đống Đa, UBND quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 4149/QĐ-UBND ngày 17-8-2012 thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 10109413093 đã cấp cho gia đình ông Đàm Quang Chiểu để điều chỉnh lại diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp.

Sau khi nhận được Quyết định số 4149/QĐ-UBND của UBND quận Đống Đa, ông Đàm Quang Chiểu làm đơn khiếu nại. Chủ tịch UBND quận Đống Đa ban hành Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 27-3-2013 với nội dung không chấp nhận khiếu nại, giữ nguyên Quyết định số 4149. Trên cơ sở kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ giải quyết khiếu nại và đề xuất của Thanh tra thành phố tại Văn bản số 1503/TTTP-P1 ngày 9-4-2013, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5302/QĐ-UBND ngày 29-8-2013 với nội dung không chấp nhận khiếu nại, đồng ý với Quyết định số 2888 của UBND quận Đống Đa giải quyết khiếu nại đối với ông Đàm Quang Chiểu.

Ngày 6-5-2013, ông Đàm Quang Chiểu nộp đơn khởi kiện vụ án hành chính tại TAND quận Đống Đa yêu cầu hủy Quyết định số 4149. Quá trình tham gia tố tụng ông Đàm Quang Chiểu đề nghị hủy các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan trong đó có Quyết định số 5302 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Do đó, TAND quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 01/2016/QĐST-HC ngày 6-7-2016 chuyển hồ sơ vụ án đến TAND thành phố Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 29-6-2018, TAND thành phố Hà Nội xét xử công khai vụ án, trong đó Tòa quyết định: Hủy Quyết định số 4149 và Quyết định số 2888 của UBND quận Đống Đa; hủy Quyết định số 5302 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được bản án, ngày 30-7-2018, UBND quận Đống Đa đã có Văn bản số 1349/KC-UBND gửi đến TAND thành phố Hà Nội về việc không thống nhất với Bản án hành chính sơ thẩm số 44/2018/HCST của TAND thành phố Hà Nội.

Ngày 7-8-2019, UBND quận Đống Đa nhận được Quyết định số 03/2019/QĐ-PT ngày 15-5-2019 của TAND cấp cao tại Hà Nội về việc tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án Bản án sơ thẩm số 44/2018/HCST vì lý do "cần phải đợi kết quả ủy thác xác minh thu thập bổ sung thêm tài liệu, chứng cứ hồ sơ liên quan đến hiện trạng diện tích nhà và đất của ông Đàm Quang Chiểu". Ngày 23-4-2020, UBND quận Đống Đa tiếp tục nhận được Quyết định số 04/2020/QĐPT-HC ngày 1-4-2020 của TAND cấp cao tại Hà Nội về việc tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính Bản án sơ thẩm số 44/2018/HCST của TAND thành phố Hà Nội vì lý do "cần đợi kết quả thực hiện ủy thác thu thập tài liệu chứng cứ".

Đến ngày 16-3-2021, UBND quận Đống Đa nhận được Giấy triệu tập số 13548 ngày 9-3-2021 của TAND cấp cao tại Hà Nội để tham gia tố tụng phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính nêu trên vào 8 giờ ngày 24-3-2021. Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng ngày 24-3-2021, luật sư bảo vệ của người khởi kiện cho ông Đàm Quang Chiểu xin hoãn phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa thông báo chấp nhận hoãn phiên tòa và thông tin về việc sẽ tiếp tục mở phiên tòa xét xử vụ án nêu trên trong tháng 4-2021.

Hiện tại, UBND quận Đống Đa đang chấp hành nghiêm túc theo yêu cầu của cơ quan Tòa án. Căn cứ kết quả xét xử, UBND quận Đống Đa sẽ tổ chức thực hiện và thông tin ngay cho Báo Nhân Dân, đại diện hộ dân Khu tập thể Trường đại học Ngoại thương được biết.