Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

Huyện Thiệu Hóa xử phạt 13 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Công an huyện Thiệu Hóa kiểm tra đối tượng thực hiện cách ly tại nhà.

Cụ thể, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 4 trường hợp trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế. Trong đó có 3 trường hợp bị xử phạt 7,5 triệu đồng/trường hợp, 1 trường hợp dưới 18 tuổi bị xử phạt 3,75 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu tiếp tục cách ly theo quyết định.

Chủ tịch UBND xã Thiệu Phúc và xã Thiệu Long đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 công dân không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế (không đeo khẩu trang). Trong đó xã Thiệu Long có 3 trường hợp bị xử phạt 2 triệu đồng/trường hợp. Xã Thiệu Phúc có 3 trường hợp bị xử phạt 2 triệu đồng/trường hợp và 1 trường hợp bị xử phạt 1 triệu đồng. Đồng thời yêu các các trường hợp trên phải chấp hành đúng các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế.

Tính từ ngày 29-4-2021 đến nay, huyện Thiệu Hóa đã xử phạt 13 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với số tiền 69.250.000 đồng.

Tô Hà