Thứ Ba, 11 tháng 5, 2021

Hoàn tất kết luận điều tra vụ án gây thiệt hại tiền nhà nước tại Sadeco

Trước đó, Viện KSND trả hồ sơ để cơ quan chức năng xác định lại thiệt hại trong vụ án này. Kết luận của Hội đồng định giá tài sản cho thấy, thời điểm tháng 1-2017, giá trị tài sản của Công ty Sadeco là 3.245 tỷ đồng, giá trị các khoản nợ phải trả là 481 tỷ đồng. Như vậy, thiệt hại của Sadeco trong việc phát hành chín triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim là 1.103 tỷ đồng, trong đó, vốn của UBND thành phố Hồ Chí Minh là 485 tỷ đồng, vốn của Thành ủy TP Hồ Chí Minh là 184 tỷ đồng, các cổ đông khác là 433 tỷ đồng.

Cơ quan Ðiều tra cũng xác định, trong giai đoạn Sadeco bán cổ phần cho Nguyễn Kim thì doanh nghiệp này chưa chia cổ tức cho cổ đông cho nên tài sản nhà nước không bị thất thoát, thiệt hại thêm.

Công ty Sadeco là công ty con của Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC). Theo quy định, khi tăng vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của IPC, vốn Văn phòng Thành ủy tại Sadeco thì phải thực hiện đấu giá. Tuy nhiên, ngày 16-5-2017, ông Cang có bút phê để Sadeco phát hành cổ phần được xác định cụ thể là 40 nghìn đồng/cổ phần cho một cổ đông chiến lược là sai theo quy định tại Ðiều 125 và điểm d khoản 2 Ðiều 149 Luật Doanh nghiệp (thẩm quyền quyết định về giá bán thuộc về Hội đồng quản trị) gây thiệt hại cho nhà nước 184,2 tỷ đồng.

PV