Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

Hình ảnh xét nghiệm COVID-19 ngay trong đêm tại Bộ Giao thông Vận tải

Nhân viên y tế chuyển đồ chuẩn bị làm xét nghiệm. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ, nhân viên Bộ Giao thông Vận tải. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Nhân viên y tế chuẩn bị làm xét nghiệm. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ, nhân viên Bộ Giao thông Vận tải. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Bộ Giao thông Vận tải nhận đồ do người thân chuyển vào. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Bộ Giao thông Vận tải nhận đồ do người thân chuyển vào. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)