Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

Hải Dương tăng cường phòng, chống dịch trong doanh nghiệp

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nhất là khi xuất hiện những ca bệnh tại 1 số Công ty trên địa bàn, ngày 25/5, tỉnh Hải Dương đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.