Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

Giải quyết cấp sổ đỏ cho đất tranh chấp như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 29/9/2017, việc cấp sổ đỏ sẽ bị tạm dừng nếu xét thấy mảnh đất đó đang có tranh chấp. Tuy nhiên, từ ngày 29/9/2017, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ra đời, đã quy định cụ thể trường hợp nào phải dừng việc kê khai, cấp sổ đỏ, trong đó quy định rất rõ trường hợp đất đang có tranh chấp. Cụ thể, các trường hợp từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp sổ đỏ được quy định tại khoản 11, Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT (bổ sung Điều 11a Thông tư 24/2014/TT-BTNMT).
Theo đó, việc từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp sổ đỏ được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau: Không thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ; Hồ sơ không có đủ thành phần để thực hiện thủ tục theo quy định; Nội dung kê khai của hồ sơ không đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất và hợp lệ theo quy định của pháp luật; Thông tin trong hồ sơ không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký hoặc có giấy tờ giả mạo; Khi nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc cấp sổ đỏ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là đối tượng phải thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự hoặc văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án; khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất; Không đủ điều kiện thực hiện quyền theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.
Theo quy định này, người làm đơn đề nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn phải cung cấp kèm theo văn bản thụ lý của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bổ sung. Nếu hàng xóm muốn ngăn chặn việc cơ quan Nhà nước cấp sổ đỏ cho gia đình bạn với lý do đất đang có tranh chấp, họ phải cung cấp được các văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất của gia đình bạn. Trong trường hợp quá thời hạn quy định mà người hàng xóm không cung cấp được tài liệu trên, Văn phòng Đăng ký đất đai vẫn phải cấp sổ đỏ cho gia đình bạn theo đúng quy trình pháp luật.
Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối

KINHTEDOTHI.VN