Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2021

Giải đáp thắc mắc về chính sách thuế

- Xin ông cho biết, quy định về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý, từng lần phát sinh?

- Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân nhưng vẫn phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý. Đối với thuế thu nhập cá nhân do cá nhân trực tiếp khai thuế hoặc tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ chuyển nhượng vốn; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng thì thuộc trường hợp khai thuế theo từng lần phát sinh.

- Trường hợp công ty đang triển khai hóa đơn điện tử cho hoạt động dịch vụ sửa chữa ô tô có nhiều chi tiết hạng mục thì đơn vị xuất hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê chi tiết các nội dung sửa chữa được không, thưa ông?

- Trường hợp hoạt động sửa chữa ô tô của công ty có nhiều chi tiết hạng mục thì đơn vị được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn theo quy định.

- Công ty ký kết thỏa thuận chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh và chịu trách nhiệm thanh toán khoản phí bồi thường cho đối tác nước ngoài thì khoản phí bồi thường chấm dứt hợp đồng chịu những loại thuế nào?

- Trường hợp công ty ký kết thỏa thuận chấm dứt các hợp đồng và chịu trách nhiệm thanh toán khoản phí bồi thường đơn phương chấm dứt hợp đồng cho đối tác nước ngoài thì thu nhập phát sinh tại Việt Nam của đối tác nước ngoài thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ lệ 2% trên doanh thu tính thuế). Khoản tiền thu về bồi thường thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng. Công ty thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế thay cho đối tác nước ngoài khi chi trả tiền bồi thường chấm dứt hợp đồng theo quy định.

- Thưa ông, công ty đã hoàn thành thanh tra, kiểm tra thuế và muốn tiêu hủy các chứng từ, hóa đơn cũ hơn 10 năm thì khi thành lập hội đồng tiêu hủy, đơn vị có phải lập bảng kê gửi Cục Thuế tỉnh không?

- Công ty khi thành lập hội đồng tiêu hủy chứng từ kế toán, hóa đơn mua vào, bán ra thì phải tuân thủ các quy định về thời hạn lưu trữ, thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán, thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán. Đồng thời, phải đảm bảo hóa đơn chứng từ đưa vào tiêu hủy thuộc trường hợp đã được cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra; đã quá thời hiệu thanh tra lại, thời hạn thanh tra lại và không thuộc trường hợp có chỉ định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các loại hóa đơn đã lập khi hủy phải làm thủ tục báo cáo cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định.

- Do đặc thù hoạt động kinh doanh, nhân viên phải đi lại nhiều (chủ yếu bằng ô tô) giữa các tỉnh, thành nên công ty có quy định mức chi phí công tác cho từng vị trí theo hình thức khoán thì có tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân không?

- Nếu mức khoán chi cho người lao động đi công tác (được quy định tại quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của công ty) áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

- Xin cảm ơn ông!

KIM THAO (Thực hiện)