Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Đề xuất phạt từ 90-100 triệu đồng hành vi đổ thải, nhận chìm hàng hải không đúng quy định

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, Bộ GT-VT đề xuất phạt tiền từ 90-100 triệu đồng đối với hành vi đổ chất nạo vét không đúng vị trí quy định trong phạm vi luồng hàng hải, vùng nước trước cầu, bến cảng, khu neo đậu, khu chuyển tải, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch; bốc, xếp vật chất được nhận chìm không phù hợp với nội dung giấy phép nhận chìm ở biển trước khi cho phương tiện chuyên chở rời cảng.

Mức phạt trên cũng được đề xuất áp dụng xử phạt các hành vi vi phạm: không thực hiện chế độ bơm xả nước dằn tàu theo quy định và chỉ dẫn của cảng vụ hàng hải; xả nước dằn tàu và cặn nước dằn tàu có chứa các loài sinh vật thủy sinh có hại và mầm bệnh hoặc chất độc hại trong vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam...

Vi phạm liên quan đến hệ thống chống hà và xả nước dằn tàu kèm theo hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng từ 6-12 tháng. Bên cạnh xử phạt hành chính, tất cả các vi phạm trên đều phải thực hiện phương án khắc phục ô nhiễm môi trường theo quy định.

THỤY NHIÊN