Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

Cử tri có được nhờ người khác bỏ phiếu hộ?

Do bận công tác, anh Ngọc Tân (28 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) không kịp về để tham gia bầu cử ngày 23/5. Anh thắc mắc mình có được nhờ vợ bỏ phiếu hộ trong trường hợp này hay không?

Điều 1 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định việc bầu cử được tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp. Cử tri phải tự mình đi bầu, trực tiếp viết phiếu bầu và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Do đó, việc bầu cử hộ hoặc gửi phiếu bầu qua đường bưu điện sẽ không được chấp nhận.

Đối với các trường hợp đặc biệt, Khoản 3, Điều 69 luật này quy định nếu cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri.

Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Khoản 4 điều này quy định nếu cử tri không thể đến phòng bỏ phiếu do ốm đau, già yếu, khuyết tật, tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở đó không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ, tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Với trường hợp của anh Quang, nếu không thuộc đối tượng đặc biệt quy định tại Khoản 3, 4 Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, anh không được nhờ vợ đi bầu cử hộ.

Hoàng Linh