Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

Cần sớm khôi phục trật tự đô thị tại phố Nguyễn Cao

Thêm vào đó, mặc dù phố Nguyễn Cao khá nhỏ hẹp nhưng hằng ngày luôn có một hàng xe ô tô và xe máy đỗ tùy tiện dưới lòng đường, gây mất an toàn và cản trở giao thông. Đề nghị chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng kiểm tra và có biện pháp xử lý nhằm bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn cho người dân tại khu vực và người tham gia giao thông.

Vũ Chu Văn