Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2021

Các tỉnh vắng vẻ trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội

Nam Định giãn cách xã hội thị trấn Cổ Lễ từ ngày 8/5(Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Nam Định giãn cách xã hội thị trấn Cổ Lễ từ ngày 8/5(Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Nam Định giãn cách xã hội thị trấn Cổ Lễ từ ngày 8/5(Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Nam Định giãn cách xã hội thị trấn Cổ Lễ từ ngày 8/5(Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Đường phố Thái Bình vắng vẻ hơn ngày thường do thực hiện giãn cách xã hội. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Đường phố Thái Bình vắng vẻ hơn ngày thường do thực hiện giãn cách xã hội. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Đường phố Thái Bình vắng vẻ hơn ngày thường do thực hiện giãn cách xã hội. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Đường phố Thái Bình vắng vẻ hơn ngày thường do thực hiện giãn cách xã hội. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) giãn cách xã hội, 5 thôn bị phong tỏa. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) giãn cách xã hội, 5 thôn bị phong tỏa. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) giãn cách xã hội, 5 thôn bị phong tỏa. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Đường phố Vĩnh Yên vắng vẻ trong ngày đầu cách ly. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Đường phố Vĩnh Yên vắng vẻ trong ngày đầu cách ly. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Đường phố Vĩnh Yên vắng vẻ trong ngày đầu cách ly. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Đường phố Vĩnh Yên vắng vẻ trong ngày đầu cách ly. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Đường phố Vĩnh Yên vắng vẻ trong ngày đầu cách ly. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)