Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cửa khẩu, cảng, bến cá

Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị xây dựng phương án, kế hoạch, cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ nhiệm vụ đột xuất trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại khu vực biên giới; vận động nhân dân tích cực tố giác hành vi xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm pháp luật; không tham gia tiếp tay, bao che hoạt động xuất nhập cảnh trái phép…

Văn Huệ