Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2021

Bị đàn chó bao vây, thằn lằn thẳng tay trừng trị con bé nhất

Bị đàn chó bao vây, thằn lằn thẳng tay trừng trị con bé nhất

Theo Phong Lôi/Người đưa tin