Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2021

Bàn giao 4 máy quang phổ phát hiện hóa chất cho hải quan Việt Nam

Máy quang phổ phát hiện hóa chất. Ảnh: TCHQ.

Ngày 7/5, tại Hà Nội diễn ra lễ bàn giao 4 máy quang phổ phát hiện hóa chất của Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh dành cho Hải quan Việt Nam, nhằm cụ thể hóa Biên bản hợp tác đã ký giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Nội vụ Anh vào ngày 2/10/2019.

Theo Tổng cục Hải quan, các thiết bị máy quang phổ phát hiện hóa chất được tiếp nhận và sử dụng, nhằm kiểm soát hàng hóa tại các địa bàn hoạt động hải quan qua đường hàng không và cảng biển, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn an ninh.

Trong những năm qua, Hải quan Việt Nam và Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh đã tích cực triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác hải quan giữa hai bên, đặc biệt là các hoạt động hợp tác đào tạo, tăng cường hỗ trợ xây dựng năng lực và hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Hai bên đã tổ chức thành công 4 khóa về xác định trọng điểm, 4 khóa về phân tích hình ảnh soi chiếu container, tổng số khoảng 120 cán bộ hải quan Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của Hải quan Việt Nam trong giai đoạn hiện nay về nguồn nhân lực có chất lượng cao, tăng cường cho công tác kiểm soát hải quan.

Năm 2020, Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh đã trao tặng cho Hải quan Việt Nam một số trang thiết bị, dụng cụ như trang phục, giày bảo hộ, ống nhòm, đèn pin… bảo đảm an toàn cho thuyền viên phục vụ công tác kiểm soát trên biển.

Tuyết Nhung/Báo Tin tức