Thứ Hai, 24 tháng 5, 2021

Bắc Ninh yêu cầu người dân không ra đường sau 20h để chống dịch

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Thuận Thành, Quế Võ, Yên Phong, thành phố Bắc Ninh tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm cách ly xã hội theo phương châm "gia đình cách ly với gia đình, thôn/xóm/khu phố cách ly với thôn/xóm/khu phố, xã cách ly với xã, phường cách ly với phường".

Mọi người dân được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu và các trường hợp khẩn cấp khác.

Người dân được yêu cầu không ra ngoài đường sau 20h, trừ các trường hợp thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về (phải có giấy tờ có xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh khác).

Chủ tịch UBND các huyện Thuận Thành, Quế Võ, Yên Phong, thành phố Bắc Ninh được yêu cầu chủ động lập, quản lý các chốt chặn và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc khống chế, không để dịch phát sinh trong cộng đồng.

Một chốt kiểm soát dịch ở tỉnh Bắc Ninh

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố không thực hiện nghiêm quy định trên.

Nguyễn Thắng