Thứ Ba, 4 tháng 5, 2021

Bắc Ninh: Từ 0h00 ngày 4/5 kéo dài thêm thời gian cách ly với các đối tượng F1

Theo đó, Bắc Ninh sẽ tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung (các khu cách ly tập trung do Quân đội và dân sự quản lý) đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện kết thúc cách ly (đã cách ly tập trung 14 ngày và đã có 02 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2).

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đồng ý cho triển tăng số lần lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung (cả của quân đội và dân sự quản lý) và cách ly tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Từ 0h00 ngày 4/5 Bắc Ninh sẽ không giải quyết cho các trường hợp F1 đủ điều kiện kết thúc cách ly được ra ngoài

Cụ thể:

+ Lấy mẫu làm xét nghiệm 3 lần (ngày thứ 1, ngày thứ 06 và ngày thứ 13) trong thời gian cách ly tập trung 14 ngày.

+ Lấy mẫu làm xét nghiệm lần 04 (ngày thứ 19 sau khi kết thúc cách ly tập trung) đang trong thời gian tự cách ly 14 ngày tại nhà, nơi lưu trú.

Tiếp tục sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an ninh tại các khu vực trong và ngoài các cơ sở cách ly tập trung, sẵn sảng lực lượng xử lý các tình huống.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tinh, các cơ quan, đơn vị liên quan và nhân dân tuyên truyền, vận động, đấu tranh xử lý nghiêm các trường hợp gây rối an ninh trật tự khu vực cách ly, tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị các khách sạn được UBND tỉnh phê duyệt làm nơi cách ly tập trung (Nơi cách ly tập trung do dân sự quản lý) căn cứ vào tình hình thực tế có chính sách ưu đãi, hỗ trợ về giá dịch vụ khi người cách ly buộc phải tiếp tục thực hiện cách ly thêm từ ngày thứ 15 trở đi theo Chỉ đạo của Chính phủ.

H.Nguyên