Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

Đăng bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, một DN bị xử phạt

Quyết định của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về việc xử phạt Công ty TNHH Hướng tới Minh bạch.

Ngày 14/5, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định số 61/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Hướng tới Minh bạch (địa chỉ ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ).

Theo quyết định trên, Công ty TNHH Hướng tới Minh bạch đã đăng tải hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia, thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên trang thông tin điện tử nội bộ (https://towardstransparency.vn).

Theo cơ quan chức năng, hành vi trên vi phạm quy định tại Điều 5, Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 5-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Căn cứ theo quy định xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã xử phạt hành chính 25 triệu đồng; đồng thời tịch thu tên miền towardstransparency.vn.