Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

Đăng bản đồ thiếu Hoàng Sa và Trường Sa, một công ty bị phạt

Cụ thể, Công ty TNHH Hướng Tới Minh Bạch đã sử dụng hình ảnh từ nguồn của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) đăng tải hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia, thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên trang thông tin điện tử nội bộ https://towardstransparency.vn/.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội làm việc với đại diện Công ty TNHH Hướng tới Minh Bạch.

Hành động này đã vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Với vi phạm này Công ty TNHH Hướng Tới Minh Bạch đã bị xử phạt 25 triệu đồng. Đồng thời tên miền towardstransparency.vn sẽ bị tịch thu.

Hà Thanh