Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2021

6 trường hợp được đổi thẻ căn cước công dân mà ai cũng cần biết

Cụ thể, Điều 23 Luật Căn cước công dân quy định:

Thẻ CCCD được đổi trong các trường hợp sau:

- Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi, đủ 60 tuổi;

- Thẻ CCCD bị hư hỏng không sử dụng được;

- Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

- Xác định lại giới tính, quê quán;

- Có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD;

- Khi công dân có yêu cầu.

Mẫu thẻ CCCD gắn chip

Thẻ Căn CCCD được cấp lại trong các trường hợp sau:

- Bị mất thẻ CCCD

- Người được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Theo quy định trên, khi công dân rơi vào một trong 6 trường hợp đổi thẻ như trên thì đổi thẻ CCCD. Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai cấp thẻ CCCD gắn chip trên cả nước thay cho thẻ CCCD mã vạch và CMND.

Mặc khác, Điều 4 Thông tư 06/2020 của Bộ Công an quy định, thẻ CCCD có mã vạch được cấp trước ngày Thông tư 06 có hiệu lực (ngày 23/1/2021) vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn. Khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD gắn chip.

Hoàng Yên (T/h)