Thứ Năm, 8 tháng 4, 2021

Truyện cười nước Anh 4: TRUY NÃ KẺ TRỘM

Một tuần sau điện thoại của đồn cảnh sát đổ chuông và một người nào đó hỏi: "Các ông truy tìm tên trộm Bill Cross phải không?"

- Vâng, Đúng vậy.

- Ôi! Hắn đã rời đây tới Waterbridge hơn một giờ rồi!

Waterbridge là một thị trấn nhỏ cách thành phố một trăm dặm. Cảnh sát thành phố lập tức gửi tới cảnh sát thị trấn Waterbridge bốn tấm ảnh tên trộm với bốn kiểu khác nhau và đề nghị truy nã gấp.

Hơn mười hai giờ sau điện thoại từ cảnh sát thị trấn Waterbridge gọi đến vui mừng báo tin: "Đã bắt được ba tên. Chúng tôi tin rằng sẽ bắt được tên thứ tư ngay trong đêm nay!".

Phạm Quốc Ca